top of page

Salg av bark, barkprodukter i Bergen med områdene rundt Os, Øygarden, Sotra og Askøy.

Bark ligger tett og hindrer lys å trenge ned til ugresset. I tillegg øker barken temperaturen og nedbrytningshastigheten i jordsmonnet. Det danner seg raskere næringsstoffer som gjør godt for planter og busker som står i omgivelser med bark. Den ekstra varmen, isolasjonen, gjør at planter trives bedre med bark og gir en lengre vekstsesong. Når barken hindrer uønskede vekster vil dette gi bedre tilgang på næring og vann for de plantene en ønsker å dyrke. Barken hjelper også å holde på fuktigheten i jordsmonnet gjennom den varme delen av sesongen. Legg litt ekstra tykt lag med bark rundt plantene og vann godt om sommeren.

 

Du kan enten legge barken rett på jorda eller bruke barkduk/fiberduk under barken. Begge deler fungerer bra, men uten bruk av duk trenger du mer bark, et ca. 15 cm tykt lag.
 Med duk er det tilstrekkelig å dekke med ca.10 cm.

Under nedbrytningen tar barken opp næring fra jorda. Det er derfor viktig at du punktgjødsler planter i barkbed. Tilfør plantene gjødsel, ikke gjødsle barken for da brytes den raskere ned.

Obs. Ved bruk av fiberduk som ikke er nedbrytbar vil en senere få kunne få krav om fjerning av duken, dette er spesielt viktig å tenke på for borettslag og større eiendomsforvaltere. Jord og masser som inneholder plast og forurensing vil måtte innleveres som lett forurenset masse når slik masse skal håndteres senere. Entreprenører har i dag sluttet å bruke fiberduk, og heller leger et ekstra tykt lag med bark i stedet. Dette for å unngå senere krav om opptak av eldre duk. 15 cm lag bark overgår egenskapene en fiberduk gir.

bottom of page