top of page

Vi selger masser i Storsekker Big Bags i Oslo og Akershusområdet. Levering med kranbil og sekker i varebil på paller.

Sekk med masser løftegodkjent
Sekk med masser på palle

Salg av pukkverksprodukter.

De fleste av våre produkter kan leveres med sekker.

Når du er inne i nettbutikken kan du velge om du vil ha massene levert i storsekk Big-Bags. Sekkene er på 1 tonn, 1000 kg pr. sekk.

Pukk uten 0-stoff har egenvekt på 1,5 kg pr. liter.

Grus med 0-stoff (Seinstøv og opp til største diameter på massen f.eks 0-16 mm) har en egenvekt på 1,7 kg pr. liter.

bottom of page