top of page

Dreneringsmasse, singel og pukkprodukter til grøft og tilbakefylling.

Felles for masser med drenerende egenskaper er at de ikke har 0-stoff, støv eller finstoff som hindrer gjennomføring av vann i massen. Bruk av drenerende pukkprodukter er svært viktig i grøfter, ikke bare for bortføring av vann, men også for å hindre frostspreng mot mur og telehiv under vei og parkeringsplasser. Det klassiske problemet med frostspreng ser en på veier og parkeringsplasser, særlig ser en det i forbindelse med beleggningsstein der biler kjører/ står parkert. Etter noen få år så har en tildels dype hjulspor i beleggningssteinen forran garasjen når seinen er satt i submasser. For å hindre dette må  en legge et godt lag pukk, så en duk før en setter beleggningstein i 2-6 mm settesingel, eller et tynt lag 0-4 settesand.

bottom of page