top of page

Salg av sprengstein levering i Os, Bergen, Askøy, Sotra og Øygarden.

Salg av sprengsteinsprodukter.

Sprengstein brukes til oppfylling av store høyder og kan være et rimeligere alternativ enn maskinkult. Størrelsen på steinene varierer, og kan være opp til én meter. Masse med sprengstein må håndteres med maskin.

bottom of page